iDeal Bunq Maestro Mastercard Paypal Visa
Zoek op de website
Winkelmandje

Het winkelmandje is op dit moment nog helemaal leeg. Neem snel een kijkje in de webshop voor ons assortiment stijlvolle producten.

Privacy beleid

Trendyard.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Trendyard geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gekoppelde diensten van Trendyard.nl. Dit privacybeleid is vernieuwd volgens de Europese AVG 2021, wet en regelgeving richtlijnen. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie wij deze gegevens kunnen delen. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken van Trendyard. De gegevens vindt u hieronder.

Contactgegevens:

https://www.trendyard.nl, Ambachtsweg 30 A, 2641KS Pijnacker, T +31 6 538 43 538, vraag@trendyard.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Rob Warmerdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trendyard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via vraag@trendyard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trendyard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Trendyard analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Trendyard volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Trendyard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Doelen + Grondslagen:

1 het afhandelen van uw betaling.  De daarbij horende grondslag is overeenkomst; door een betaling aan Trendyard gaat u een overeenkomst aan met Trendyard waarbij u Trendyard tevens toestemming geeft uw persoonsgegevens te mogen gebruiken zodat Trendyard zijn contractuele verplichting van de overeenkomst, het verwerken en versturen van het, door u, aangekochte artikel(en), uit kan voeren.

2 verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Trendyard toestemming deze gegevens te mogen gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven. 

3 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Trendyard toestemming contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is, per telefoon of per e-mail, zodat Trendyard zijn contractuele verplichting na kan komen.

4 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Trendyard toestemming u te kunnen informeren, per nieuwsbrief, e-mail of telefonisch, indien er wijzigingen hebben opgetreden in onze diensten en/of producten. 

5 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. De daarbij horende grondslag is toestemming; u kunt er bij Trendyard zelf voor kiezen een account aan te maken, hiermee stemt u in met het achterlaten van uw persoonsgegevens bij Trendyard. 

6 Om goederen en diensten bij u af te leveren. De daarbij horende grondslag is overeenkomst; door het plaatsen van een bestelling gaat u een overeenkomst aan met Trendyard, waarbij u Trendyard toestemming geeft uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor het verwerken en versturen van het, door u, aangekochte goed(eren) c.q. artikel(en).

7 Trendyard analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De daarbij horende grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Trendyard toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken voor het verbeteren van onze website en om na te gaan bij welk soort artikel(en) uw voorkeur ligt zodat wij u hierover op de juiste manier kunnen informeren.

8 Trendyard volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoeften. De daarbij horenden grondslag is toestemming; door het afgeven van uw persoonsgegevens geeft u Trendyard toestemming uw surfgedrag te mogen volgen waardoor wij onze artikelen beter kunnen afstemmen op uw behoeften en u hierover te kunnen informeren. Trendyard kan hierbij gebruik maken van externe tools.

9 Trendyard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De daarbij horende grondslag is wettelijke verplichting; Trendyard is wettelijk verplicht belastingaangifte te doen, hiervoor zullen wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken.

Beoordelingen

Webwinkelkeur

Trendyard verzamelt reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via Webwinkelkeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op hun eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om te behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trendyard maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trendyard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen in de volgende situaties: 

 • Indien u alleen een bestelling heeft geplaatst, zonder account aangemaakt te hebben en zich opgegeven te hebben voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan bewaren wij uw volgende persoonsgegevens alleen voor de verplichte belastingdoeleinde en dit is maximaal 7 jaar; personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. 
 • Indien u een account heeft aangemaakt en/of zich heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan bewaren wij uw volgende persoonsgegevens totdat u uw account/ nieuwsbrief zelf bij ons heeft opgezegd; personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, gegevens van uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trendyard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trendyard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trendyard gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Trendyard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Cookie: PHPSESSID
Oorsprong: Website
Functie: Slaat de sessietoken van een bezoeker op
Bewaartermijn: Geldig gedurende de sessie

Cookie: language
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de taalkeuze van de website
Bewaartermijn: 30 dagen

Cookie: currency
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de standaard valuta van de website
Bewaartermijn: 30 dagen

Cookie: cookieconsent_status
Oorsprong: Website
Functie: Onthoudt de keuze om cookies te accepteren
Bewaartermijn: 1 jaar

Analytische cookies

Cookie: _ga
Oorsprong: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: _git
Oorsprong: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: _gat
Oorsprong: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut

Tracking/Marketing cookies

Cookie: collect
Oorsprong: Google Analytics
Functie: Cookie voor marketing doeleinden
Bewaartermijn: Geldig gedurende de sessie

Cookie: NID
Oorsprong: Google
Functie: Cookie voor advertentiedoeleinden
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: fr
Oorsprong: Facebook.com
Functie: Cookie voor advertentiedoeleinden
Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: tr
Oorsprong: Facebook.com
Functie: Pixel tracking
Bewaartermijn: Geldig gedurende de sessie

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Wij corresponderen enkel naar uw, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat u onze correspondentie op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Trendyard. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op, het bij onze bekende, e-mailadres een kopie van alle gegevens en de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Trendyard. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op, het bij onze bekende, e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Trendyard. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op, het bij onze bekende, e-mailadres een bevestiging dat de gegevens waartoe u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Trendyard. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op, het bij onze bekende, e-mailadres een bevestiging van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door de partijen, waarmee wij samenwerken, zijn verwerkt. Bij het overdagen van uw gegevens kunnen wij de veilige koppeling van databestanden niet langer garanderen.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Trendyard. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij uw gegevens die wij verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

U kunt een verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vraag@trendyard.nl. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trendyard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordenbeleid. Er worden rgelematig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via vraag@trendyard.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met de Trendyard Nieuwsbrief.

Over Trendyard

Trendyard is dé webshop in tuin- en woonartikelen waarin dé Trends per seizoen bij elkaar worden gebracht. Trendyard staat voor het aanbieden van kwalitatief duurzame producten die zich onderscheiden door middel van vormgeving, kleur en gebruiksgemak. De opbouw van de geselecteerde producten zorgen voor een complete invulling voor zowel in huis als buiten huis.

Product toegevoegd aan mandje